OPINIOWANIE AKTÓW NORMATYWNYCH

 

 

 

 

 

Fundacja Edukacji Parlamentarnej opiniuje wybrane projekty aktów normatywnych (m .in. ustaw, rozporządzeń) istotne z punktu widzenia polskiego ustroju i poziomu ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Dostarczamy niezależne opinie w procesie legislacyjnym, na każdym jego etapie.

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski