D E B A T A

 

 

 

 

 

Debata "Jutro Instytucji Europejskich" za nami!

22 maja 2019 r. w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych odbyła się debata "Jutro Instytucji Europejskich" otwierająca cykl pod nazwą "Debaty na 30-lecie III RP - kluczowe instytucje prawne w dobie przemian". Pierwszą z debat Fundacja Edukacji Parlamentarnej współorganizowała z Kołem Naukowym Prawa Europejskiego WPiA UW oraz Studenckim Kołem Naukowym Spraw Zagranicznych działającym na WPiA UW i SGH.

Zorganizowana niemalże w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego debata poświęcona została wizjom i koncepcjom przyszłej Unii Europejskiej i jej instytucji na tle kryzysu integracji przedstawianych przez nurty federalizmu europejskiego i "Europy państw narodowych". Po otwarciu debaty przez Prezesa Zarządu FEP Mateusza Bednarkiewicza i przedstawicieli współorganizatorów - Barbarę Klubę i Ariela Sławińskiego - odczytany został list skierowany do uczestników wydarzenia przez członkinię Rady FEP prof. Hannę Suchocką. Następnie wykład otwierający wygłosił prof. Jan Zielonka z Uniwersytetu Oxfordzkiego. W drugiej części wydarzenia, prowadzonej przez Wiceprezesa Zarządu FEP Michała Szwasta, debatowali ze sobą prof. Ryszard Stemplowski (Przewodniczący Rady FEP i m.in. były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz ambasador RP w Wielkiej Brytanii) oraz dr Sławomir Dębski (obecny dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych). Debata miała żywy charakter albowiem prelegenci naprzemiennie prezentowali kilkuminutowe tezy swoich wystąpień, po czym odnosili się do tez drugiego dyskutanta. Na zakończenie kilkudziesięcioosobowa publiczność zadawała pytania prelegentom.

Zapraszamy serdecznie na kolejne debaty w ramach "Debaty na 30-lecie III RP - kluczowe instytucje prawne w dobie przemian". Więcej informacji dostępnych będzie na stronie internetowej FEP, jak również na jej profilu na Facebooku, do którego polubienia serdecznie zapraszamy.

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski