KOMUNIKATY

 

 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu Fundacji Edukacji Parlamentarnej w związku z wydarzeniami z dnia 11 sierpnia 2021 r.
 
Warszawa, 25 sierpnia 2021 r.
 
Fundacja Edukacji Parlamentarnej jest instytucją, której jednym ze statutowych celów jest dbanie o szerzenie wiedzy na temat parlamentaryzmu w państwie prawa. Kierując się troską o stan praworządność w RP, w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Sejmie RP w dniu 11 sierpnia 2021 r. związanymi z reasumpcją głosowania nad odroczeniem obrad, Zarząd Fundacji postanowił zwrócić się do znamienitych autorytetów związanych z Fundacją o przedstawienie swojego stanowiska dotyczącego tych zdarzeń. Na naszą prośbę zareagowali zarówno Szef Kancelarii Sejmu w latach 1990 – 1993, inicjator i jeden z założycieli FEP prof. Ryszard Stemplowski jak i były Wicemarszałek Sejmu RP, a obecnie przewodniczący Rady Fundacji Jan Król. Ich opinie przytaczamy poniżej.
 
Profesor Ryszard Stemplowski w liście z 13 sierpnia 2021 r. napisał, m.in.:
„Na podstawie lektury „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej” i relacji widzów TVN rozumiem, że podczas posiedzenia Sejmu w dniu 11 sierpnia br. dopuszczono reasumpcję głosowania (z wynikiem niekorzystnym dla rządu) z uzasadnieniem, że przewodnicząca obradom marszałkini Sejmu poddając pod głosowanie wniosek o odroczenie posiedzenia Sejmu nie podała terminu. Uzasadnienie to nie jest wystarczające, albowiem było oczywiste, że głosowany był pierwotnie odpowiedni wniosek poselski (odroczenie do dnia 2 września), niezależnie od wypowiedzi przewodniczącej o uprawnieniach marszałkini Sejmu, wypowiedziach nie stanowiących zmiany treści głosowanego wniosku. Wynik ponownego głosowania był już dla rządu korzystny z powodu zmiany stanowiska przez określoną organizacyjnie grupkę posłów. Ale gdyby nawet był przeciwny, to nielegalne było samo uwzględnienie tego wniosku i sama reasumpcja, przy czym zwraca uwagę brak dyskusji nad wnioskiem o reasumpcję, do czego powinna była doprowadzić przewodnicząca. Nikt też nie zgłosił natychmiast w tej sprawie braku dyskusji wniosku formalnego na podstawie art. 184 lub 188 Regulaminu Sejmu o przeprowadzenie dyskusji. Opozycja Regulaminu nie wykorzystała. Marszałkini Regulamin naruszyła.
Nieuzasadniona reasumpcja jest gwałtem na demokracji parlamentarnej i cywilizacyjnie dyskwalifikuje tych, którzy to robią.
Zapoznanie się ze stenogramem może spowodować konieczność uzupełnienia tej opinii.”
 
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Jana Króla z 23 sierpnia 2021 r. przytaczamy w całości:
„11 sierpnia 2021 roku zapisał ciemną kartę w historii Sejmu RP. W tym dniu nie tylko doszło do złamania Regulaminu Izby, gdyż nie było formalnych podstaw do decyzji marszałkini Elżbiety Witek o reasumpcji głosowania, wcześniej przegranego przez obóz rządzący, ale doszło do posłużenia się nieprawdą wobec posłanek i posłów oraz opinii publicznej. Pani Witek powołała się bowiem na opinię pięciu prawników wymachując kilkoma kartkami przed oczami parlamentarzystów. Okazało się, że odwołała się do ekspertyz sprzed trzech lat, dotyczących zupełnie innych okoliczności, w których ważyła się decyzja o powtórzeniu głosowania.
Jawne kłamstwo, którym posłużyła się marszałkini, na wyraźne żądanie swojego pryncypała Jarosława Kaczyńskiego, to rzecz niespotykana w 32. letniej historii odrodzonego Sejmu. To wstyd i hańba.
I nie wolno frymarczyć takim nadużyciem, jak próbuje to czynić Konfederacja w związku z wnioskiem opozycji o odwołanie Pani Witek z zajmowanego stanowiska drugiej osoby w państwie.
A nawiasem mówiąc gdyby miała ona odrobinę honoru i szacunku wobec Sejmu i samej siebie to powinna podać się do dymisji.”
 
Powyższe stanowiska Zarząd Fundacji Edukacji Parlamentarnej postanowił upublicznić kierując się troską o jakość polskiego parlamentaryzmu.
Prezes Zarządu
Mateusz Bednarkiewicz
Wiceprezes Zarządu
Michał Szwast

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski