KOMUNIKATY

 

 

 

 

 

Zaproszenie na trzecią debatę Fundacji Edukacji Parlamentarnej

W imieniu Zarządu Fundacji Edukacji Parlamentarnej, mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na cykl debat organizowanych przez Fundację przy udziale znamienitych, zaproszonych Gości. Tematyka tych debat - wpisując się w misję Fundacji, a w szczególności krzewienie wiedzy o parlamencie w demokratycznym państwie praworządnym - skupia się wokół współczesnych problemów prawa konstytucyjnego, a także praw człowieka.

Serdecznie zapraszamy na trzecią już debatę Fundacji Edukacji Parlamentarnej. Tym razem tematem będzie „Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska”. Jesteśmy przekonani, że zagadnienie to jest bardzo aktualne nie tylko z punktu widzenia relacji pomiędzy sądami krajowymi i TSUE, lecz przede wszystkim w świetle wyzwań, jakie stoją obecnie przed Unią Europejską.

Najpierw głos zabierze Pani Profesor UAM dr hab. Hanna Suchocka – Członkini Rady Fundacji, a następnie referaty wygłoszą: Pan dr Władysław Jóźwicki - adiunkt w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego UAM oraz Pan Profesor dr hab. Andrzej Zoll – Sędzia TK w stanie spoczynku.

Po wprowadzających wystąpieniach Prelegentów, każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia aktywnego udziału w tym wydarzeniu i zabrania głosu.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, dnia 09.03. 2021 r., w godzinach od 18:30 do 20:00 przy wykorzystaniu platformy Google Meet.

Debata będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów nt. mechanizmów integracji europejskiej i tego, czy tożsamość konstytucyjna może jej raczej zaszkodzić, czy pomóc.

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski