KOMUNIKATY

 

 

 

 

 

Odbyła się druga debata zorganizowana przez Fundację

18.01 br. odbyła się druga z debat organizowanych przez Fundację z udziałem zaproszonych znamienitych Gości. Tym razem temat brzmiał: "Stanowienie, stosowanie i postrzeganie prawa w czasach pandemii COVID-19". Słowo wstępne wygłosiła Pani Profesor Hanna Suchocka - członkini Rady Fundacji. Pani Profesor zwróciła uwagę na pogłębiające się, negatywne tendencje dotyczące procesu legislacyjnego, dla których stosowania przez władzę pandemia stanowiła bardzo wygodne uzasadnienie. Następnie głos zabrali Prelegenci - Pan doktor Marcin Szwed z UW, który w swoim wystąpieniu przybliżył w szczegółach wspomniane przez Panią Profesor tendencje, oraz Pani doktor Marta Sarnowiec-Cisłak, która w swoim wystąpieniu wskazała na możliwe skutki pandemii na wspomnianych płaszczyznach - stanowienia, stosowania i postrzegania prawa.

Debata była dobrą okazją do wymiany poglądów, a o tym, że temat jest niezwykle doniosły społecznie świadczy ożywiona dyskusja oraz liczne pytania do prelegentów.

Zachęcamy Państwa do odsłuchania odtworzenia zapisu debaty, który znajduje się poniżej:

Zapraszamy również do wzięcia udziału w kolejnej debacie Fundacji Edukacji Parlamentarnej, która odbędzie się 1.03 br. o godzinie 18:30. Jej tematem będzie "Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska".

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski