KOMUNIKATY

 

 

 

 

 

Zaproszenie na drugą debatę Fundacji Edukacji Parlamentarnej

W związku z bardzo ciepłym przyjęciem, z jakim spotkała się pierwsza debata organizowana przez Fundację, kontynuując cykl spotkań, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na drugą debatę. Tym razem tematem będzie „Stanowienie, stosowanie i postrzeganie prawa w czasach pandemii COVID-19”. Jesteśmy przekonani, że zagadnienie to jest nie tylko niezwykle aktualne, lecz przez to, że bezpośrednio dotyka każdego z nas, ma też dużą doniosłość społeczną.

Najpierw głos zabierze Pani Profesor UAM dr hab. Hanna Suchocka, a następnie referat wygłosi Pan dr Marcin Szwed - adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW oraz Pani dr Marta Sarnowiec-Cisłak. Po wprowadzających wystąpieniach Prelegentów, każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia aktywnego udziału w tym wydarzeniu i zabrania głosu. Debata będzie doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń na temat procesów tworzenia, stosowania i społecznego postrzegania prawa w warunkach pandemicznych.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, dnia 18.01 2021 r., w godzinach od 18:30 do 20:00 przy wykorzystaniu platformy Google Meet.

Zagadnienia będące przedmiotem debaty są również poruszane w najnowszym wydaniu Monitora Fundacji Edukacji Parlamentarnej. Właśnie opublikowane wydanie, poświęcone jest w całości ustawodawstwu pandemicznemu – a zatem aktom prawnym wydanym w trakcie pandemii i – w większości przypadków - w celu jej przeciwdziałania. Jest to prawdopodobnie pierwsza tego rodzaju całościowa publikacja na polskim rynku. Dlatego zachęcamy bardzo serdecznie do zapoznania się z jego treścią.

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski