KOMUNIKATY

 

 

 

 

 

Debata "Wykorzystanie nowych technologii w procesie wyborczym" już za nami

1. 12. br. odbyła się inauguracja nowego projektu Fundacji Edukacji Parlamentarnej - cyklu debat z udziałem zaproszonych Gości. Tematyka pierwszego spotkania skupiała się wokół bardzo aktualnego zagadnienia wykorzystania nowych technologii w procesie wyborczym. Referat wprowadzający wygłosił mgr Łukasz Szoszkiewicz - doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz w Poznańskim Centrum Praw Człowieka PAN w Poznaniu. W swoim ciekawym wystąpieniu Prelegent wskazał na sposoby wykorzystania nowych technologii w procesie wyborczym oraz wynikający stąd podział na głosowanie elektroniczne i internetowe. Następnie wskazał kilka przykładów państw, które z powodzeniem wykorzystują głosowanie elektroniczne. Mgr Szoszkiewicz przybliżył również przykład Estonii, która od lat z powodzeniem rozwija głosowanie internetowe, będąc nie tylko europejskim, ale wręcz światowym liderem innowacji.

Następnie głos zabrali zaproszeni Goście - dr Antoni Rost z Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz dr Maciej Pisz z Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy wskazali na szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem nowych technologii.

Debata była dobrą okazją do wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji, a o tym, że temat jest bardzo aktualny i ciekawy świadczy ożywiona dyskusja oraz liczne głosy pozostałych uczestników debaty.

Bardzo dobry odbiór, z jakim spotkała się debata jest bardzo silną motywacją do kontynuowania tego projektu Fundacji. Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w kolejnej debacie Fundacji Edukacji Parlamentarnej, która odbędzie się 18.01 br. o godzinie 18:30. Jej tematem będzie "Stanowienie, stosowanie i postrzeganie prawa w dobie pandemii COVID-19", a wśród zaproszonych Gości będą uznani teoretycy i praktycy prawa. Serdecznie zapraszamy!

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski