KOMUNIKATY

 

 

 

 

 

Nowy Przewodniczący Rady Fundacji Edukacji Parlamentarnej

W dniu 4 lipca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Fundacji Edukacji Parlamentarnej. Zgodnie z porządkiem obrad została przyjęta rezygnacja dotychczasowego Przewodniczącego Rady Fundacji Pana Profesora Ryszarda Stemplowskiego z dalszego pełnienia tej funkcji. Pan Profesor Stemplowski w dalszym ciągu będzie pełnił funkcję członka Rady.

Na wniosek ustępującego Przewodniczącego, Rada Fundacji po przeprowadzeniu tajnego głosowania wyłoniła spośród członków Rady nowego Przewodniczącego, którym został Pan Jan Król (dołączył do Rady Fundacji w styczniu 2019 roku). 

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski