KOMUNIKATY

 

 

 

 

 

29. rocznica wyborów do tzw. Sejmu kontraktowego

W dniu 4 czerwca 2018 r. przypada 29. rocznica pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu, zwanych również wyborami do tzw. Sejmu kontraktowego lub wyborami czerwcowymi. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wybory parlamentarne miały charakter fasadowy - brak było pluralizmu partyjnego, a wyniki wyborów oraz ich frekwencja były przez władze fałszowane. Na mocy porozumień zawartych przy Okrągłym Stole 4 czerwca 1989 r. odbyły się częściowo wolne wybory do parlamentu, co oznaczało, że władze komunistyczne zagwarantowały 35% miejsc w Sejmie bezpartyjnym kandydatom na posłów, a 65% miejsc zagwarantowane było dla przedstawicieli PZPR i jej satelitów. Wybory do Senatu były natomiast całkowicie wolne.

Wybory do tzw. Sejmu kontraktowego odbyły się w dwóch turach - 4 i 18 czerwca 2018 r. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 62%. Wybory przyniosły przekonujące zwycięstwo opozycji solidarnościowej zgrupowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez Komitet Obywatelski zdobyli wszystkie 161 mandatów poselskich przeznaczonych dla kandydatów bezpartyjnych. W Senacie Komitet Obywatelski osiągnął 99 ze 100 mandatów. Wybory czerwcowe uważane są powszechnie za wydarzenie mające decydujący wpływ na przebieg przejścia Polski z reżimu komunistycznego do ustroju demokratycznego. 24 maja 2013 Sejm RP ustanowił dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski