Kongres "Wspólnie o Konstytucji na Narodowym"

W dniu 26 kwietnia 2018 r. w Warszawie na Stadionie Narodowym odbył się zorganizowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Kongres "Wspólnie o Konstytucji na Narodowym", którego zasadniczym tematem jest potrzeba i kierunki reformy konstytucyjnej. Od pewnego czasu Prezydent Andrzej Duda zapowiada zainicjowanie referendum ogólnokrajowego w tej sprawie.

Jak informuje strona internetowa Prezydenta RP, podczas Kongresu "Prezydent wskazał, że cykl debat dotyczący kierunków zmian w Konstytucji przyniósł bardzo obfity i wartościowy materiał, który skłania do postawienia już dziś kilku pytań:

  • o możliwość inicjowania ogólnokrajowego referendum zatwierdzającego ustawy, które dotyczyłyby materii konstytucyjnej, np. w sprawie zmiany waluty, systemu rent i emerytur, oświaty, publicznego szkolnictwa wyższego czy systemu ochrony zdrowia; 
  • o potrzebę uzupełnienia - wyrażonej w art. 9 obecnej Konstytucji - zasady respektowania zobowiązań prawnomiędzynarodowych RP o odniesienie europejskie oraz potwierdzenie nadrzędności Konstytucji w złożonym systemie prawa - choćby poprzez nadanie art. 9 brzmienia: Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego i europejskiego, zgodnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • o potrzebę podkreślenia w Konstytucji szczególnej pozycji i przywilejów rodziny jako podstawy bytu narodowego, także z uwzględnieniem rozszerzenia katalogu wartości obecnie chronionych na mocy art. 18 Konstytucji (takich jak: małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo), uzupełnienia tego katalogu o „ojcostwo”; 
  • o potrzebę wpisania do ustawy zasadniczej podziału jednostek samorządu terytorialnego, także na województwa i powiaty, a nie tylko - jak to jest w obecnej Konstytucji -  wyłącznie na gminy; 
  • o potrzebę wprowadzenia zapisu, który zobowiązuje  państwo do szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i wsi; 
  • o potrzebę wprowadzenia zapisów silniej chroniących osoby dotknięte niedołęstwem czy dotknięte niepełnosprawnościami.

Prezydent podkreślił także, że przedmiotem refleksji konstytucyjnej stały się ponadto problemy ogólne, w rodzaju optymalnego ustrojowego modelu władzy wykonawczej".

Źródło: http://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/aktualnosci/art,58,polsce-potrzebna-jest-konstytucja-na-miare-xxi-wieku.html

 

Polityka prywatności

Fundacja Edukacji Parlamentarnej

© 2018 Fundacja Edukacji Parlamentarnej

 

Eugeniusz Stemplowski